Μη κατηγοριοποιημένο

Практически семинари за външна топлоизолация

След големия отклик по време на информационните дни на Marmodom, посветени на енергоспестяването чрез системата за външна топлоизолация BIOPANOPLY, компанията организира, в сътрудничество с фирма Fibran, практически семинари за прилагането на системата, за всички работни групи в префектурите на област Източна Македония и Тракия. Първият практически семинар ще се проведе в помещенията на завода на Marmodom в Просоцани, Драма, на 24 март 2011 г. от 14:00 часа! Семинарът ще се състои от теоретична част, с представяне на енергопотреблението в строителния сектор в Гърция и на информиране за свойствата и техническите характеристики на всички материали, използвани в системата BioPanoply, и от практическа част с демонстриране на полагането на системата на място. В края на семинара, на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие. За всички, които няма да могат да присъстват на семинара на тази дата, ще има втора дата за неговото провеждане. За повече информация свържете се с нас (тел.: 25220 / 21100)! Ще се радваме да ви посрещнем!