Μη κατηγοριοποιημένο

Практически семинар за рационално прилагане на сертифицираната система за външна топлоизолация BIOPANOPLY

На 24.03.2011 г. се проведе първият за тази година практически семинар за рационално прилагане на сертифицираната система за външна топлоизолация BIOPANOPLY в собствените помещения на MARMODOM в Просоцани, Драма, който се увенча с голям успех. Семинарът беше организиран с приятелската подкрепа на компанията-производител на екструдиран полистирен FIBRAN. Големият отзвук и участието на поканените работни групи потвърдиха неотложната нужда на пазара от ново енергийно планиране в строителния сектор, с цел спестяване на енергия и пари, и намалени емисии на въглероден диоксид. 4-часовият семинар включваше теоретична част, в която компаниите MARMODOM и FIBRAN представиха подробно техническите характеристики на материалите, включени в системата, както и определящото значение на сертифицираната система в сравнение с индивидуално сертифицирани материали. В практическата част, която се проведе с използване на стени-образци в предверието на завода, с помощта на 2 опитни работни екипа от градовете Драма и Александруполис, строителните специалисти имаха възможност да видят отблизо правилния начин на изпълнение на всеки етап от процеса на топлоизолацията и да получат отговори на техните практически въпроси. Важен момент за успешното изпълнение на топлоизолационната система, подчертават от фирма МАРМОДОМ, е правилното нанасяне на финишната мазилка BIOPLASTER, акрилна пастообразна мазилка, която осигурява цветна и водоустойчива повърхност. Като „венец“ на системата е изключително важно тя да се положи по правилния начин, за да има желания естетически ефект, който да играе и роля на реклама за работата на изпълнителите. Всеки от гостите, който желаеше, можеше сам да положи материалите на място, за да установи поведението им. В края на семинара бяха връчени сертификати за участие на всички присъстващи. Всички присъстващи имаха възможност да обменят впечатления през последвалия неконвекционален обяд!