Μη κατηγοριοποιημένο

Семинар за прилагане на продуктите на Marmodom

Семинарът за представяне на строителните продукти на фирма MARMODOM пред фирмите от българското сдружение „Български строителни маркети 2006“ ООД се проведе в помещенията на завода в Просоцани, Драма и премина с голям успех. Вижте повече за семинара