Με τον συνεχή δειγματοληπτικό έλεγχο ποιότητας που πραγματοποιείται καθημερινά από το εξειδικευμένο εργαστήριο μας στα πιο κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζουμε την σταθερή ποιότητα όλων των προϊόντων μας που παράγονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εταιρία μας και τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα, πληρώντας όλες τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 για την παραγωγή, το σχεδιασμό και τις πωλήσεις. Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με βάση τα υπάρχοντα πρότυπα EN και φέρουν την σήμανση CE η οποία δηλώνει ότι το εν λόγω προϊόν συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που βασίζεται στην οργάνωση και δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας, ώστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των πελατών μας.

ETA BIOPANOPLY xps/eps/wool

Πιστοποιημένα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης BIOPANOPLY xps/eps/wool κατά EAD

CE

Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με βάση τα υπάρχοντα πρότυπα EN και φέρουν την σήμανση CE