ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ (1C)

Η σφραγιστική μαστίχη είναι ένα ελαστικό, θιξοτροπικό, αρμοσφραγιστικό-συγκολλητικό υλικό (μαστίχη), πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού.

Χρησιμοποιείται ως σφραγιστικό σε αρμούς διαστολής και κινητικότητας, ρωγμές, κουφώματα, ενώσεις προκατασκευασμένου σκυροδέματος, συγκόλληση και σφράγιση γυψοσανίδων, συγκόλληση YTONG και ALFABLOCK κλπ.

Εξασφαλίζει δυνατή πρόσφυση-συγκόλληση, υψηλή ελαστικότητα και χημικές αντοχές. Βάφεται με κοινά χρώματα.

Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και του αέρος.

Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

 

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο της ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΧΗΣ PU SEALING MASTIC

Περιγραφή

  • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό στεγνό και καθαρό από κάθε είδους υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, μπογιές, λάδια κτλ). Τυχόν σαθρά κομμάτια ή σκόνες από λείανση πρέπει να αφαιρεθούν. Προσοχή: μην πλύνετε την επιφάνεια με νερό πριν την εφαρμογή.
  • Στους αρμούς διαστολής και γενικά σε μεγάλα και βαθειά ανοίγματα, πριν από την εφαρμογή της μαστίχης πρέπει να τοποθετείται κατά μήκος του αρμού κορδόνι πολυαιθυλενίου.
  • Η μαστίχη εφαρμόζεται με το ειδικό πιστόλι από τις παρειές του αρμού και προς το εσωτερικό. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί και με τα δάχτυλα.
  • Μετά το γέμισμα του αρμού ακολουθεί η εξομάλυνση της μαστίχης.
  • Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5οC και +35οC.

 

Εξαρτάται από το μέγεθος του αρμού, της ρωγμής, του κουφώματος, της συγκόλλησης κλπ.

 

 

  • Σε συσκευασίες “λουκάνικα” των 600ml.
  • Σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
  •  

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Σύσταση Θιξοτροπική πολυουρεθανική ρητίνη
Επιμήκυνση θραύσης ~300 % ISO 8339
Αντοχή σε εφελκυσμό 100% 0,35-0,45 N/mm2 ISO 8339
Ελαστική επαναφορά >70% ISO 7389
Σκληρότητα (Κλίμακα Shore D) 35-45 u/m2 DIN 53505, ASTM D 2240
Κινητικότητα 25%
Στερεό υπόλοιπο 100% ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ
Αντίσταση σε πίεση νερού Καμμία διαρροή DIN EN 1928
Πρόσφυση σε ασταρωμένο σκυρόδεμα 2 ± 0,2 N/mm2 (καταστροφή σκυροδέματος) ASTM D 903
Θιξοτροπία (20oC) ≤ 3 mm ISO 7390
Θιξοτροπία (50oC) ≤ 3 mm ISO 7390
Θερμοκρασία εφαρμογής 5oC έως 35oC Συνθήκες:

20οC, 50% RH

Χρόνος δημιουργίας μεμβράνης 45 λεπτά
Πάχος πολυμερισμού (24 ώρες) 3 mm
Χημικές αντοχές Καλές: Όξινα και αλκαλικά διαλύματα (10%), κοινά απορρυπαντικά, λάδια και θαλασσινό νερό

 

  • Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5οC και 35οC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την ωρίμανση, ενώ οι υψηλές την επιταχύνουν.

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.