COLORFILL ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ (2-8 MM) (ΛΕΥΚΟΣ Ή ΕΓΧΡΩΜΟΣ)

 

Το COLORFILL είναι υδαταπωθητικός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, για αρμούς πάχους από 2 έως 8 mm. Είναι κατάλληλος για πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε δάπεδα και τοίχους και παράγεται σε 29 σταθερά χρώματα.

Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο του COLORFILL

Περιγραφή

 • Μίγμα από λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυμματισμένο μάρμαρο επιλεγμένου μεγέθους κόκκων εμπλουτισμένο με πολυμερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
 • Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ 13888:2002, CG2, μέγεθος κόκκων<0,1mm, προϊόν υψηλής αντοχή στην τριβή.
 • Οι αρμοί πρέπει να είναι καθαροί από κάθε είδους ξένα σώματα ενώ συνιστάται να διαβρέχονται πριν την εφαρμογή.
 • Η αρμολόγηση στο δάπεδο θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων με κόλλα ενώ στον τοίχο ο χρόνος έναρξης της αρμολόγησης κυμαίνεται μεταξύ 8-10 ωρών. Ο αναφερόμενος χρόνος αφορά κόλλες κανονικής πήξης.
 • Το περιεχόμενο του σάκου (5kg) προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 1,4lt/σάκο) χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί ομογενές μίγμα. Εάν ο πολτός παραμείνει στο δοχείο περισσότερο από 10-15 λεπτά, θα πρέπει να αναμιχθεί ξανά.
 • Η σωστή ρευστότητα και συνεκτικότητα του COLORFILL (προσθέτοντας τη συνιστώμενη ποσότητα νερού) συμβάλλει στην άμεση διείσδυσή του και στην αποτελεσματική σφράγιση των αρμών.
 • Οι αρμοί γεμίζονται χρησιμοποιώντας ελαστική σπάτουλα και πάντα με διαγώνιες κινήσεις ως προς τα πλακίδια.
 • Τα υπολείμματα στην επιφάνεια των πλακιδίων πρέπει να σκουπιστούν με βρεγμένο σφουγγάρι μέσα στα επόμενα 15 λεπτά (το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος). Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα πέρασμα με υγρό πανί, το οποίο δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Η τελική επεξεργασία των επιφανειών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τη σκλήρυνση του τσιμεντοκονιάματος.
 • Οι αρμολογημένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται κατά τις πρώτες 12 ώρες από ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, παγετό, σκόνη, κλπ.
 • Κατά το στάδιο της εφαρμογής, συνιστάται η θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ +5oC και +35oC.

Η κατανάλωση ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πάχος των αρμών. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

 

Κατανάλωση αρμόστοκου (kg/m2)
Διαστάσεις πλακιδίων (cm) Πάχος αρμού (mm)
2 3 5 6 8
2x2x0,3 1,0 1,4
5x5x0,4 0,6 0,8
10x20x1 0,4 0,6 1,0 1,2 2,0
20x20x0,8 0,2 0,3 0,7 0,9 1,1
20x20x2 0,6 0,8 1,4 1,7 2,2
20x30x0,7 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8
30x30x0,8 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8
40x40x1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7
60x30x2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,1
60x30x3 0,4 0,6 1,1 1,3 1,7
 • Σε πλαστικούς σάκους των 5kg, συσκευασμένους σε χαρτοκιβώτια των 20 kg (4 σάκων), σε παλέτες.
 • Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.
Μέγεθος κόκκων  

0,0-0,1mm

Αντοχή σε θλίψη

(Κανονικές συνθήκες)

42,3 N/mm2
Αντοχή σε κάμψη

(Κανονικές συνθήκες)

5,92 N/mm2
Απαιτούμενη ποσότητα νερού 1,4 kg/σάκο 5 kg
Φαινομένη πυκνότητα ξηρού κονιάματος 1500 kg/m3 Αντοχή σε θλίψη

(σε συνθήκες ψύξης-απόψυξης)

41,6 N/mm2
Αντοχή σε κάμψη

(σε συνθήκες ψύξης-απόψυξης)

 2,36 N/mm2
Κατανάλωση 0,4-0,6 kg /m2 Απορρόφηση νερού μετά από

30 λεπτά

0,5  g
Χρόνος ζωής στο δοχείο (20oC) 4 ώρες μετά από

240 λεπτά

1,1 g
Αντοχή στα αλκάλια Άριστη
Αντοχή στους διαλύτες Άριστη Συρρίκνωση

 

0,94 mm/m
Αντοχή στις τριβές 181 mm3

Προδιαγραφές EN: ΕΝ 13888:2002, CG2, μέγεθος κόκκων<0,1mm

 • Το COLORFILL παράγεται σε 29 διαφορετικά σταθερά χρώματα όπως αναφέρονται στον κατάλογο. Τα χρώματα αυτά επιβεβαιώθηκαν μόνο στην τελική τους χρωματική εμφάνιση.
 • Για αποτελέσματα ακόμη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOPLUS.
 • Το COLORFILL περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.