FL 100 ST STANDARD ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΛΕΥΚΗ) C2E, W2

 

Η κόλλα FL100ST STANDARD χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε υποστρώματα τοίχων από τούβλα, κυψελωτό σκυρόδεμα, εμφανές σκυρόδεμα, παλιές σοβατισμένες επιφάνειες κλπ. Επίσης, χρησιμοποιείται και για την τοποθέτηση του φύλλου υαλοπλέγματος στην εξωτερική πλευρά της μονωτικής πλάκας πριν την εφαρμογή των σοβάδων τελικής στρώσης.

Εξασφαλίζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης μεταξύ των μονωτικών πλακών και του υποστρώματος, καθώς και αντοχή στην υγρασία. Επιτυγχάνει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, καθώς και στις περιβαλλοντικές μεταβολές.

Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο του FL 100 ST STANDARD

Περιγραφή

 • Μίγμα από λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυμματισμένο μάρμαρο επιλεγμένης κοκκομετρίας, ίνες πολυπροπυλενίου, πολυμερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
 • Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές: ΕΝ 12004, EN 998-1 / C2E, W2, μέγεθος κόκκων < 0,7 mm.
 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και απαλλαγμένο από τυχόν υπολείμματα (σκόρπια σωματίδια σοβά ή κονιάματος, σκόνη, γράσο, κλπ.).
 • Το περιεχόμενο του σάκου προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 6,0 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί ομογενές μίγμα. Το μίγμα αφήνεται να ωριμάσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια αναδεύεται ξανά πριν την εφαρμογή.
 • Η κόλλα εφαρμόζεται στην επιφάνεια της μονωτικής πλάκας είτε καλύπτοντας ολόκληρη την επιφάνειά της με οδοντωτή σπάτουλα (8-10 mm), είτε μερικά καλύπτοντας τουλάχιστον το 40% της επιφάνειας της πλάκας (περιμετρικά και στο κέντρο) με πάχος μίγματος 2 cm περίπου.
 • Μετά από χρονικό διάστημα 2-3 ημερών (σε χαμηλές θερμοκρασίες απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) από τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών, αυτές θα πρέπει να στερεωθούν με τους ειδικούς κοχλίες αγκύρωσης.
 • Στη συνέχεια, στην εξωτερική πλευρά της μονωτικής πλάκας εφαρμόζεται μια στρώση κόλλας πάχους περίπου 3mm και ενώ η κόλλα είναι ακόμα νωπή, τοποθετείται στην επιφάνεια το φύλλο υαλοπλέγματος και εγκιβωτίζεται με τη χρήση λείας σπάτουλας, έτσι ώστε τελικά να περιβάλλεται πλήρως από την κόλλα.
 • Με την εφαρμογή των επιθυμητών σοβάδων τελικής στρώσης το σύστημα θερμομόνωσης ολοκληρώνεται.
 • Κατά την εφαρμογή της κόλλας, καθώς και για μερικές ώρες μετά, θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (όπως ισχυρός άνεμος, βροχή, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, κλπ), ενώ η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.
 • Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θερμομόνωσης θα πρέπει να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών σοβατισμάτων, της εφαρμογής επιχρισμάτων δαπέδων, κλπ. Συγκεκριμένα, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα αναμονής τουλάχιστον 3-5 εβδομάδων μετά το πέρας αυτών των εργασιών.

 

Συγκόλληση μονωτικών πλακών: 4-5 kg/m2 (1cm πάχος / 40% επιφάνειας), ανάλογα με τον τύπο και την ποιότητα της τοιχοποιίας.

Ενίσχυση φύλλου υαλοπλέγματος: 4-5 kg/m2 (3mm πάχος / 100% επιφάνειας).

 

 

 • Σε σάκους των 25 kg, σε παλέτες.
 • Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.

Προδιαγραφές: ΕΝ 12004, EN 998-1 / C2E, W2, μέγεθος κόκκων<0,7mm

 

Μέγεθος κόκκων 0,0-0,7mm Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης 

 

 

 

Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης

30 λεπτά

 

 

 

 

≥0,5 N/mm2

Φαινομένη πυκνότητα ξηρού κονιάματος 1300kgm3
Πρόσφυση Σε ξηρές συνθήκες ≥1,8 N/mm2
Κατανάλωση 4-5kgm2
Σε εμβάπτιση στο νερό ≥1,1 N/mm2
Χρόνος χρήσης μετά την ανάμιξη (20οC) 4 hours
Χρόνος μικρορυθμίσεων 30 min Σε συνθήκες θέρμανσης ≥1,3 N/mm2
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (C) ≤ 0,2 kg/m2·min0,5
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών (μ) 15/35 Σε συνθήκες ψύξης-απόψυξης

 

≥1,2 N/mm2

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η κόλλα FL100ST STANDARD δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάματα, παρά μόνον εφόσον εφαρμοστεί προηγουμένως μια στρώση ακρυλικού ασταριού.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για αποτελέσματα ακόμη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOPLUS.
 • Η κόλλα FL100ST STANDARD περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.