FLEXY 100 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: C2ES1

 

Η κόλλα FLEXY 100 χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, όπως κεραμικά ή από τεχνητά υλικά, καθώς και για φυσικές οικοδομικές πέτρες, κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε συμβατικά υποστρώματα από σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή επιχρίσματα, σε επιφάνειες κατασκευασμένες από ελαφρά δομικά στοιχεία (κυβόλιθους κυψελωτού ελαφρού σκυροδέματος, τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες, κλπ.), σε χώρους με σχετικά υψηλές απαιτήσεις σε θερμοκρασιακές μεταβολές και υγρασία (θερμαινόμενα δάπεδα, μπαλκόνια, λουτρά, κλπ.). Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή αντοχή σε θλίψη και κάμψη, καθώς και στις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας καθώς και στις περιβαλλοντικές μεταβολές. Εμποδίζει τις οπτικές μεταβολές της επιφάνειας των λευκών μαρμάρων (και των λοιπών δομικών υλικών) καθώς και το σχηματισμό εξάνθησης.
Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κόλλα FLEXY 100 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε μεγάλου μεγέθους πλάκες μαρμάρου ή πλάκες από άλλες φυσικές πέτρες πάνω σε στηρίγματα που υπόκεινται σε κίνηση.
 • Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάματα, παρά μόνον εφόσον εφαρμοστεί προηγουμένως μια στρώση ακρυλικού ασταριού.

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο της FLEXY 100

Περιγραφή

 • Μίγμα από λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυμματισμένο μάρμαρο με επιλεγμένο μέγεθος κόκκων, εμπλουτισμένο με πολυμερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
 • Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ΕΝ12004, EN12002 / C2ES1
  • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό, ενώ συνιστάται να διαβρέχεται πριν την εφαρμογή.
  • Το περιεχόμενο του σάκου προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 6,0 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί ομογενές μίγμα. Το μίγμα αφήνεται να ωριμάσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια αναδεύεται ξανά πριν την εφαρμογή.
  • Η εφαρμογή της κόλλας (“χτένισμα”) πρέπει να γίνει με οδοντωτή σπάτουλα (6-10 mm). Τα πλακίδια πρέπει να τοποθετηθούν και να πατηθούν για να έλθουν στην επιθυμητή θέση. Τα όρια του χρόνου εφαρμογής της παρασκευαζόμενης κόλλας είναι τέτοια που επιτρέπουν οποιαδήποτε διόρθωση χρειαστεί, ώστε τα πλακίδια να στερεωθούν στην ακριβή τελική θέση τους.
  • Εάν το υπόστρωμα έχει καλυφθεί με κάποιο επίχρισμα, η υγρασία του θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2,5% πριν από την εφαρμογή της κόλλας.
  • Κατά την εφαρμογή της κόλλας, καθώς και για μερικές ώρες μετά, θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (όπως ισχυρός άνεμος, βροχή, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, κλπ) και η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ +5oC και 35oC.
  • Η αρμολόγηση δαπέδων μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες ενώ η αρμολόγηση τοίχων μετά από 8 ώρες.

2,0-4,0 kg/m2, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώματος.

• Σε σάκους των 20 kg, σε παλέτες.

• Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.

Προδιαγραφές EN: EN 12004, EN 12002 / C2ES1

Μέγεθος κόκκων 0,0-0,7mm Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης 

 

 

 

Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης

30 λεπτά

 

 

 

 

≥1,0 N/mm2

Φαινομένη πυκνότητα ξηρού κονιάματος 1300kg\m3  

Αρμολόγηση

 

Δάπεδα 24 hours (20oC)
Τοίχοι 8-10 hours (20οC)
Κατανάλωση   2-4kg\m2 Πρόσφυση  Σε ξηρές συνθήκες ≥1,7 N/mm2
Χρόνος χρήσης μετά την ανάμιξη (20o) 4 ώρες
Χρόνος μικρορυθμίσεων 30 λεπτά Σε εμβάπτιση στο νερό ≥1,1 N/mm2
Αντοχή στα αλκάλια Άριστη
Αντοχή στους διαλύτες Άριστη Σε συνθήκες θέρμανσης ≥1,2 N/mm2
Ευκαμψία ≥2,5mm
Σε κύκλους ψύξης-απόψυξης ≥1,1 N/mm2

 

 • Για αποτελέσματα ακόμη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOPLUS.
 • Η κόλλα FLEXY 100 περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.