FLS 1000 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: C2ΤES1

H κόλλα FLS1000 χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, όπως κεραμικά ή από τεχνητά υλικά, καθώς και για φυσικές οικοδομικές πέτρες, κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες σε δάπεδα ή τοίχους. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε συμβατικά υποστρώματα από σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή επιχρίσματα, σε απλά δάπεδα (επικαλυμμένα με παλιά μωσαϊκά ή παλιά κεραμικά πλακίδια), σε επιφάνειες κατασκευασμένες από ελαφρά δομικά στοιχεία (κυψελωτό ελαφρό σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, κλπ.), σε μεταλλικές επιφάνειες, σε επιφάνειες με σχετικά υψηλή υγρασία, σε δάπεδα και τοίχους με αυξημένες απαιτήσεις σε θερμοκρασιακές μεταβολές (θερμαινόμενα δάπεδα, λουτρά, μπαλκόνια, κλπ) καθώς και οπουδήποτε απαιτείται υψηλή κατασκευαστική ποιότητα. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή αντοχή σε θλίψη και κάμψη, με χαρακτηριστική σταθερότητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Εμποδίζει τις οπτικές μεταβολές της επιφάνειας των λευκών μαρμάρων (και των λοιπών δομικών υλικών) καθώς και το σχηματισμό εξάνθησης. Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ H κόλλα FLS 1000 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: • Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάματα, παρά μόνον εφόσον εφαρμοστεί προηγουμένως ένα ακρυλικό αστάρι. • Απευθείας πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, παρά μόνον εφόσον εφαρμοστεί προηγουμένως ένα αντιδιαβρωτικό αστάρι.

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο της FLS 1000

Περιγραφή

• Μίγμα από λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυμματισμένο μάρμαρο επιλεγμένου μεγέθους κόκκων εμπλουτισμένο με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

• Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ΕΝ 12004, EN 12002 και κατατάσσεται ως κόλλα C2TES1.

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό, ενώ συνιστάται να διαβρέχεται πριν την εφαρμογή.

• Το περιεχόμενο του σάκου προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 6,0 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί ομογενές μίγμα. Το μίγμα αφήνεται να ωριμάσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια αναδεύεται ξανά πριν την εφαρμογή.

• Η εφαρμογή της κόλλας (“χτένισμα”) πρέπει να γίνει με οδοντωτή σπάτουλα (6-10 mm). Τα πλακίδια πρέπει να τοποθετηθούν και να πατηθούν για να έλθουν στην επιθυμητή θέση. Τα όρια του χρόνου εφαρμογής της παρασκευαζόμενης κόλλας είναι τέτοια που επιτρέπουν οποιαδήποτε διόρθωση χρειαστεί, ώστε τα πλακίδια να στερεωθούν στην ακριβή τελική θέση τους.

• Εάν το υπόστρωμα έχει καλυφθεί με κάποιο επίχρισμα, η υγρασία του θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2,5% πριν από την εφαρμογή της κόλλας.

• Κατά την εφαρμογή της κόλλας, καθώς και για μερικές ώρες μετά, θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (όπως ισχυρός άνεμος, βροχή, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, κλπ) και η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ +5oC και 35oC.

• Η αρμολόγηση δαπέδων μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες ενώ η αρμολόγηση τοίχων μετά από 8 ώρες

2,0-4,0 kg/m2, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώματος.

• Σε σάκους των 20 kg, σε παλέτες.

• Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.

Προδιαγραφές EN: EN 998-1:2003, CS II, W0

Μέγεθος κόκκων

0,0-2,4 mm

Κατανάλωση

~13,0-14,0 kg/m2

Φαινομένη πυκνότητα του ξηρού εφαρμοζόμενου κονιάματος
(EN 1015-10:1999)

1750 kg/m3

Πρόσφυση
(EN 1015-12:2002)

0,6 Ν/mm2

Τριχοειδής απορρόφηση νερού
(EN 1015-18:2002)

1,0 kg/m2. min0,5

Αντοχή σε θλίψη
(μετά από 28 ημέρες)
EN 1015-11:1999

3,5 N/mm2

Αντοχή σε κάμψη
(μετά από 28 ημέρες)
EN 1015-11:1999

1,3 N/mm2

• Για αποτελέσματα ακόμη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOPLUS.

• Η κόλλα FLS 1000 περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.