MARMOCEM EΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ME ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Το MARMOCEM είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με ωσμωτική δράση. Αντιδρά με τα συστατικά του τσιμέντου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος ωσμωτικά. Είναι κατάλληλο για τη εξωτερική και εσωτερική στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, συμβατικών ή ανεστραμμένων δωμάτων, πισίνων, δεξαμενών και γενικά σε οποιαδήποτε κατασκευή απαιτείται στεγάνωση του υποστρώματος.

Προσφέρει πλήρη στεγάνωση και προστασία από την υγρασία, άριστη πρόσφυση στο σκυρόδεμα, υψηλή αντοχή σε αρνητικές πιέσεις, σε κάμψη και θλίψη καθώς και στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ παρέχει πλήρη διαπνοή στα δομικά στοιχεία.

Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο του  MARMOCEM

Περιγραφή

 • Μίγμα από γκρι τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, εμπλουτισμένο με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
 • Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές: ΕΝ 1504-2:2008, προϊόντα/συστήματα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος, μέγεθος κόκκων<0,7mm.
 • Κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών W-347 και W 270 (ΕΒΕΤΑΜ / αρ. πιστοποιητικού 3743).
 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό, ενώ πρέπει να διαβρέχεται μέχρι κορεσμού πριν την εφαρμογή.
 • Οι ξύλινες και μεταλλικές απολήξεις θα πρέπει να κοπούν σε βάθος 3 cm περίπου και στη συνέχεια να καλυφθούν με το ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα REFIX-CEM. Με REFIX-CEM γίνεται και η επούλωση των φωλιών του σκυροδέματος.
 • Στα σημεία των ενώσεων δαπέδου με τοιχίο συνιστάται η διαμόρφωση καμπυλόγραμμου λουκιού πλάτους 10 cm περίπου με REFIX-CEM.
 • Τυχόν ρωγμές στο υπόστρωμα γεμίζονται με REFIX-CEM. Στη συνέχεια και αφού σκληρυνθεί το REFIX-CEM, εφαρμόζεται τοπικά μία στρώση  MARMOCEM και όσο είναι ακόμη νωπή εγκιβωτίζεται ένα κατάλληλα κομμένο κομμάτι οπλισμού (υαλοπλέγματος / πολυεστερικού γεωυφάσματος) κατά μήκος της ρωγμής. Τέλος, ακολουθεί μία δεύτερη στρώση MARMOCEM, ώστε να καλύψει πλήρως τον οπλισμό.
 • Σε περιοχές έντονων ρηγματώσεων και ενώσεων ή αρμών, πέρα από την τοπική χρήση του οπλισμού που αναφέρθηκε, συνιστάται η καθολική χρήση του σε όλη την επιφάνεια. Η τοποθέτηση του οπλισμού γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης MARMOCEM, ενώ είναι ακόμη νωπή. Το πάχος επικάλυψης των λωρίδων του οπλισμού θα πρέπει να είναι περίπου 10cm. Η δεύτερη στρώση που θα ακολουθήσει θα πρέπει να καλύψει πλήρως τον οπλισμό (ίσως χρειαστεί και τρίτη στρώση).
 • Το περιεχόμενο ενός σάκου προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα ή παραδοσιακό αναμικτήρα μέχρι να επιτευχθεί ένα ομογενές μίγμα (πολτός) κατάλληλο για επάλειψη.
 • Η εφαρμογή του MARMOCEM γίνεται σε δύο στρώσεις σταυρωτά, χρησιμοποιώντας βούρτσα ή πινέλο, με τη δεύτερη στρώση να εφαρμόζεται όταν η πρώτη είναι ακόμα νωπή. Αν η πρώτη στρώση έχει ήδη σκληρύνει πρέπει να προηγηθεί ικανοποιητική διαβροχή.
 • Το πάχος κάθε στρώσης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 1mm, ώστε να αποφεύγεται πιθανή εμφάνιση ρωγμών.
 • Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το άμεσο ηλιακό φώς, τη σκόνη κτλ.
 • Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5oC και +35oC.

 

Περίπου 1,5 kg/m2/στρώση πάχους 1 mm, ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

 

 • Σε σάκους των 25 kg, σε παλέτες.
 • Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.
 •  

Προδιαγραφές ΕΝ: ΕΝ 1504-2:2008, προϊόντα/συστήματα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος, μέγεθος κόκκων<0,7mm.

Μέγεθος κόκκων 0,0-0,7 mm Πρόσφυση >1,0 N/mm2
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος 1700 kg/m3
Υδρατμοπερατότητα (sd) <5 m (κλάση I)
Κατανάλωση 1,5 kg/m2/mm
Αντοχή σε υδροστατική πίεση 3 atm
Χρόνος ζωής στο δοχείο 60 min

 

 • Για καλύτερα αποτελέσματα, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOCEM LAST.
 • Το MARMOCEM περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

 

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.