MARMOCEM LAST EΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ME ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το MARMOCEM LAST είναι ένα επαλειφόμενο, ελαστικό, ωσμωτικό, στεγανωτικό σύστημα 2 συστατικών. Αντιδρά με τα συστατικά του τσιμέντου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος ωσμωτικά. Είναι κατάλληλο για τη εξωτερική και εσωτερική στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, συμβατικών ή ανεστραμμένων δωμάτων, πισίνων, δεξαμενών, επιφανειών με τριχοειδείς ρωγμές και γενικά σε οποιαδήποτε κατασκευή απαιτείται στεγάνωση του υποστρώματος.

Χάρη στην ενιαία, συνεκτική, ελαστική μεμβράνη που σχηματίζει το MARMOCEM LAST προσφέρει πλήρη στεγάνωση και προστασία από την υγρασία, άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, υψηλή αντοχή σε αρνητικές πιέσεις σε κάμψη και θλίψη καθώς και στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ παρέχει πλήρη διαπνοή στα δομικά στοιχεία.

Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο του  MARMOCEM LAST

Περιγραφή

 • Α συστατικό: Μίγμα από γκρι τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, εμπλουτισμένο με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
 • Β συστατικό: Ακρυλική διασπορά υψηλής ελαστικότητας.
 • Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές: ΕΝ 1504-2:2008, προϊόντα/συστήματα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος, μέγεθος κόκκων<0,7mm.
 • Κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών W-347 και W 270 (ΕΒΕΤΑΜ / αρ. πιστοποιητικού 3743).
  • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό, ενώ πρέπει να διαβρέχεται μέχρι κορεσμού πριν την εφαρμογή.
  • Οι ξύλινες και μεταλλικές απολήξεις θα πρέπει να κοπούν σε βάθος 3 cm περίπου και στη συνέχεια να καλυφθούν με το ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα REFIX-CEM. Με REFIX-CEM γίνεται και η επούλωση των φωλιών του σκυροδέματος.
  • Στα σημεία των ενώσεων δαπέδου με τοιχίο συνιστάται η διαμόρφωση καμπυλόγραμμου λουκιού πλάτους 10 cm περίπου με REFIX-CEM.
  • Τυχόν ρωγμές στο υπόστρωμα γεμίζονται με REFIX-CEM. Στη συνέχεια και αφού σκληρυνθεί το REFIX-CEM, εφαρμόζεται τοπικά μία στρώση  MARMOCEM LAST και όσο είναι ακόμη νωπή εγκιβωτίζεται ένα κατάλληλα κομμένο κομμάτι οπλισμού (υαλοπλέγματος / πολυεστερικού γεωυφάσματος) κατά μήκος της ρωγμής. Τέλος, ακολουθεί μία δεύτερη στρώση MARMOCEM LAST, ώστε να καλύψει πλήρως τον οπλισμό.
  • Σε περιοχές έντονων ρηγματώσεων και ενώσεων ή αρμών, πέρα από την τοπική χρήση του οπλισμού που αναφέρθηκε, συνιστάται η καθολική χρήση του σε όλη την επιφάνεια. Η τοποθέτηση του οπλισμού γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης MARMOCEM LAST, ενώ είναι ακόμη νωπή. Το πάχος επικάλυψης των λωρίδων του οπλισμού θα πρέπει να είναι περίπου 10cm. Η δεύτερη στρώση που θα ακολουθήσει θα πρέπει να καλύψει πλήρως τον οπλισμό (ίσως χρειαστεί και τρίτη στρώση).
  • Το περιεχόμενο του συστατικού Α (κονίαμα 25kg) προστίθεται σταδιακά και υπό συνεχή ανάδευση σε έναν κουβά που περιέχει το συστατικό Β (γαλάκτωμα 5kg) αραιωμένο κατά 30% με νερό (1,5kg νερό), χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα ή παραδοσιακό αναμικτήρα μέχρι να επιτευχθεί ένα ομογενές μίγμα (πολτός) κατάλληλο για επάλειψη.
  • Η εφαρμογή του MARMOCEM LAST γίνεται σε δύο στρώσεις σταυρωτά, χρησιμοποιώντας βούρτσα ή πινέλο, με τη δεύτερη στρώση να εφαρμόζεται όταν η πρώτη είναι ακόμα νωπή. Αν η πρώτη στρώση έχει ήδη σκληρύνει πρέπει να προηγηθεί ικανοποιητική διαβροχή.
  • Το πάχος κάθε στρώσης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 1mm, ώστε να αποφεύγεται πιθανή εμφάνιση ρωγμών.
  • Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το άμεσο ηλιακό φώς, τη σκόνη κτλ.
  • Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5oC και +35oC.

 

Περίπου 1,5 kg/m2/στρώση πάχους 1 mm, ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

 

 • Συσκευασίες των 30kg (25kg κονίαμα+ 5kg υγρό), σε παλέτες.
 • Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.
 •  

Προδιαγραφές EN: EN 1504-2:2008, προϊόντα/συστήματα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος, μέγεθος κόκκων<0,7mm.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β
Μορφή Γκρί κονίαμα Λευκό γαλάκτωμα
Ειδικό βάρος 1500 kg/m3 1,1 kg/lt
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
Μέγεθος κόκκων 0,0-0,7 mm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος 1700 kg/m3
Κατανάλωση 1,5 kg/m2/mm
Χρόνος ζωής στο δοχείο 60 min
Πρόσφυση >1,0 N/mm2
Υδρατμοπερατότητα (sd) <5 m (κλάση I)
Αντοχή σε υδροστατική πίεση  >3 atm

Το MARMOCEM LAST περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

 

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.