RG 200 FAST ΤΑΧΥΠΗΚΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: C2FΤ

Η κόλλα RG 200 FAST είναι μια κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως που εφαρμόζεται όπου απαιτείται ταχύτητα συγκόλλησης και άμεση χρήση του χώρου. Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, όπως κεραμικά ή από τεχνητά υλικά, μαρμάρου ή γρανίτη, καθώς και για φυσικές οικοδομικές πέτρες, κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες σε δάπεδα και τοίχους.

Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε συμβατικά υποστρώματα από σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή επιχρίσματα, σε επιφάνειες κατασκευασμένες από ελαφρά δομικά στοιχεία (κυβόλιθους κυψελωτού ελαφρού σκυροδέματος, τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες, κλπ.), σε χώρους με σχετικά υψηλές απαιτήσεις σε θερμοκρασία και υγρασία (μπαλκόνια, λουτρά, κλπ.), σε δημόσιους χώρους με μεγάλη ημερήσια οδική κυκλοφορία καθώς και οπουδήποτε απαιτείται υψηλή κατασκευαστική ποιότητα.

Έτοιμο προϊόν με σταθερά υψηλή ποιότητα. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή αντοχή σε θλίψη και κάμψη, καθώς και στις μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο της RG 200 FAST

Περιγραφή

 • Μίγμα από λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυμματισμένο μάρμαρο με επιλεγμένο μέγεθος κόκκων, εμπλουτισμένο με πολυμερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
 • Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές EN: ΕΝ 12004 / C2FT
 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό, ενώ συνιστάται να διαβρέχεται πριν την εφαρμογή.
 • Το περιεχόμενο του σάκου προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 4,5-5,0 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί ομογενές μίγμα. Το μίγμα αφήνεται να ωριμάσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια αναδεύεται ξανά πριν την εφαρμογή.
 • Η εφαρμογή της κόλλας (“χτένισμα”) πρέπει να γίνει με οδοντωτή σπάτουλα (6-10 mm). Τα πλακίδια πρέπει να τοποθετηθούν και να πατηθούν για να έλθουν στην επιθυμητή θέση. Τα όρια του χρόνου εφαρμογής της παρασκευαζόμενης κόλλας είναι τέτοια που επιτρέπουν οποιαδήποτε διόρθωση χρειαστεί, ώστε τα πλακίδια να στερεωθούν στην ακριβή τελική θέση τους.
 • Εάν το υπόστρωμα έχει καλυφθεί με κάποιο επίχρισμα, η υγρασία του θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2,5% πριν από την εφαρμογή της κόλλας.
 • Κατά την εφαρμογή της κόλλας, καθώς και για μερικές ώρες μετά, θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (όπως ισχυρός άνεμος, βροχή, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, κλπ) και η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ +5oC και 35oC.
 • Η αρμολόγηση δαπέδων μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες ενώ η αρμολόγηση τοίχων μετά από 8 ώρες.

2,0-4,0 kg/m2, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώματος.

• Σε σάκους των 20 kg, σε παλέτες.

• Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.

Προδιαγραφές EN: EN 12004 / C2FT

Μέγεθος κόκκων 0,0-0,7mm Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης 

 

 

 

Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης

20 λεπτά

 

 

 

 

2,1 N/mm2

Φαινομένη πυκνότητα ξηρού κονιάματος 1300kgm3 Ολίσθηση <0,5 mm
Αρμολόγηση   Δάπεδα 3 ώρες (20oC)
Κατανάλωση 2-4kgm2 Τοίχοι 1 ώρα (20oC)
Πρόσφυση

(28 μέρες)

Σε ξηρές συνθήκες 2,1 N/mm2
Σε εμβάπτιση στο νερό 1,0 N/mm2
Χρόνος χρήσης μετά την ανάμιξη (20οC) 1 ώρα
Χρόνος μικρορυθμίσεων 10 λεπτά Σε συνθήκες θέρμανσης 1,4 N/mm2
Πρόσφυση

(6 ώρες)

1,1 N/mm2
Σε συνθήκες ψύξης-απόψυξης

 

1,1 N/mm2

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η κόλλα RG 200 FAST δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάματα, παρά μόνον εφόσον εφαρμοστεί προηγουμένως μια στρώση ακρυλικού ασταριού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για αποτελέσματα ακόμη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOPLUS.
 • Η κόλλα RG 200 FAST περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.