Συνεχής εξέλιξη, έρευνα και καινοτομία.

Πρωταρχικός μας στόχος, η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης που εξασφαλίζουν ποιοτικές κατασκευαστικές λύσεις ενώ παράλληλα  διασφαλίζουν την  χαμηλότερη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση αλλά και την ασφάλεια τόσο των εφαρμοστών όσο και των τελικών χρηστών.

Επιδίωξη όλων μας η  MARMODOM μέσα στην επόμενη τριετία να καθιερωθεί ως καινοτόμος στην συνείδηση του κατασκευαστικού κλάδου και να υπηρετήσει από την πρώτη γραμμή την ιδέα της πράσινης δόμησης και ενός καθαρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος.