Προτεραιότητα: ο άνθρωπος

Προϊόντα φιλικά στον χρήστη, με χαμηλό έως και μηδενικό βαθμό επικινδυνότητας.

Ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες που προάγουν την οικολογική βιωσιμότητα.

Κοινωνική ευθύνη = Κοινωνική προσφορά

Χρυσάνθειο, το πρότυπο κέντρο φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων του ομίλου μας.