Μη κατηγοριοποιημένο

Сертифициране на системата BioPanoply

„Сертифицирането на системата за външна топлоизолация на зидарии BioPanoply, е факт от 8 септември 2010 г.“ Процесът на сертифициране по ETA (European Technical Approval) на системата за външна топлоизолация BioPanoply, съгласно документ ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) от независимия орган на Европейската организация за техническо оценяване (EOTA) в Словения, ZAG Ljubljana, приключи успешно на 8 септември 2010 г.! Всички съответни тестове съгласно ETAG 004, както и необходимият контрол на производствения процес (FPC) са успешно приключили, в резултат на което е издаден ЕТА сертификат номер -10/0301. Системата, която включва освен продуктите на MarmoDom и други материали, е разработена в сътрудничество с компанията FIBRAN (производител на сертифицирания екструдиран полистирен FIBRAN XPS ETICSGF, който се използва в системата) и с компанията AMPI (представител в Гърция на EJOT, производител на сертифицирани анкерни дюбели специално за топлоизолационни плочи). Материалите, използвани във външната топлоизолационна система на MarmoDom отговарят на високите изисквания на европейския технически стандарт ETAG 004. Този стандарт определя всички спецификации, на които системите за външна топлоизолация трябва да отговарят, за да се справят с екстремни условия, като устойчивост на замръзване, устойчивост на висока температура, еластичност, водоустойчивост, пропускливост на водни пари, устойчивост на удар, UV лъчи и други. Потребителят на системата може да бъде сигурен, че отделните компоненти могат да се използват заедно без никакви проблеми със съвместимостта, като същевременно свойствата на цялата система се запазват постоянни през? целия живот на обекта.