Μη κατηγοριοποιημένο

Семинар за прилагане на системата за външна топлоизолация „Biopanoply“ в град Орестиада

С голям успех, фирма MARMODOM организира в сътрудничество с фирма TI – MI TSOLAKIDIS двудневен семинар за прилагането на сертифицираната по ETAG 004 система за топлоизолация BioPanoply в района на Орестиада на 25 & 26 ноември 2010 г. Семинарът, с практически характер, бе насочен главно към работни екипи от цялата префектура Еврос, на които бе дадена възможност да получат сертификат за участие в края на семинара. През общо 12-те часа, строителните специалисти имаха възможност да се запознаят с предимствата на външната топлоизолация, свойствата на използваните материали, сертифицирането на системата и какво означава това за тях, както и какво представлява субсидираната програма на правителството „Енергийна ефективност за домакинства“ за района на префектура Еврос. В основната част на семинара, която представляваше практическо и на място прилагане на системата BioPanoply, от специалист с дългогодишен опит и обучение в топлоизолациите, всички присъстващи имаха възможност сами да нанесат материалите на Marmodom, така че да се решат всички практически въпроси, които биха могли да възникнат по време на използването им от самите тях на обекта. Накрая, бе завършена малка къщичка – образец, на която бяха показани всички етапи на топлоизолацията BioPanoply и която ще бъде представена във всички райони на община Орестиада от нашия партньор TI – MI TSOLAKIDIS, така че целият регион да се запознае със сертифицираната система BioPanoply. Този семинар е само началото на поредица от семинари, които ще се проведат в цяла Гърция