Συστήματα προϊόντων

Τα προϊόντα MARMODOM χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά, καθώς και στο εξωτερικό, όπως σε μεγάλης κλίμακας έργα με μάρμαρο σε όλο τον κόσμο.

Δομικά Συστήματα

Συστήμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

 • Προετοιμασία υποστρώματος
 • Θερμομονωτικές πλάκες
 • Κόλλες μονωτικών πλακών
 • Παρελκόμενα
 • Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων
 • Διακοσμητικοί σοβάδες τελικής στρώσης

Σύστημα τοποθέτησης υλικών επικάλυψης

 • Τσιμεντοκονίες – Δάπεδα
 • Αστάρια προετοιμασίας υποστρώματος
 • Κόλλες πλακιδίων
 • Βελτιωτικά πρόσμικτα
 • Αρμόστοκοι

Σύστηματα στεγάνωσης

 • Ακρυλικά
 • Πολυουρεθανικά
 • Υβριδικά
 • Τσιμεντοειδή

Συστήματα επισκευαστικα & κατασκευαστικά

 • Χτίσιμο
 • Επισκευή

Σοβάδες – επιχρίσματα

Σύστημα Πατητής Τσιμεντοκονίας MARMOFINISH