Πόσο θα πρέπει να είναι το πάχος της κόλλας μεταξύ τοίχου και θερμομονωτικού;

Μέχρι και 3 εκατοστά. Όταν πιεστεί όμως στον τοίχο, γίνεται περίπου 1 εκατοστό.

Θα πρέπει να αφαιρέσουμε καθολικά το υπόστρωμα;

Εξαρτάται. Αν το υπόστρωμα είναι σε καλή κατάσταση απαιτείται ένας απλός καθαρισμός. Αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, αφαιρούμε τα σαθρά τμήματα και αν χρειάζεται επισκευάζουμε με έτοιμα επισκευαστικά κονιάματα.

Τι χρόνο επικόλλησης έχει η κόλλα (pot life-μέσα στο δοχείο);

Μέχρι και 3 ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αναλογία και ποτέ δεν θα πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον νερό στο δοχείο αν η κόλλα σφίξει μετά τις 3 ώρες (το χειμώνα μπορεί και 6 ώρες).

Τι χρόνο εφαρμογής έχει ο σοβάς (open time-επάνω στο θ/μ);

Μέχρι 30 λεπτά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι αυτός ο χρόνος μειώνεται.

Πότε βάζουμε σημειακά κόλλα και πότε ολοκληρωτικά επάνω στο θερμομονωτικό;

Σε όλη την επιφάνεια βάζουμε κόλλα όταν έχουμε ομαλό υπόστρωμα (λίγες περιπτώσεις).Σημειακά, όταν έχουμε αδρό υπόστρωμα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο τοίχος είναι πολύ στραβός;

Πρέπει να γίνει αποκατάσταση με κάποιο τσιμεντοειδές, ή και να βάλουμε περισσότερη κόλλα.

Τι πρέπει να προσέξουμε σχετικά με την κατακορύφωση;

Την σωστή εφαρμογή του οδηγού στήριξης και νήματος στάθμης και τη χρήση αλφαδιού στην εκάστοτε πλάκα.

Ποιο είναι το τελικό κόστος του συστήματος;

Απαιτείται να γίνει επίβλεψη του έργου για την τελική κοστολόγηση.

Ο οδηγός στήριξης που θα πρέπει να τοποθετείται;

Όσο πιο χαμηλά γίνεται, π.χ. 5 χιλιοστά και να σφραγίζεται με κορδόνι αρμών και μαστίχη.

Το θερμομονωτικό μπορεί να σταθεί σε πιλοτή μόνο με την κόλλα (μέχρι να βάλουμε τα βύσματα);

Ναι. Η κόλλα είναι ρητινούχα τσιμεντοειδής με πολύ μεγάλη πρόσφυση και υπάρχει και η σχετική πιστοποίηση.

Τι γίνεται όταν έχουμε στρογγυλάδες στο κτίριο;

Όταν η ακτίνα είναι μεγάλη, κόβουμε το θερμομονωτικό σε λωρίδες και γεμίζουμε με πολυουρεθάνη. Όταν έχουμε μικρή καμπυλότητα, χαράσσουμε το θερμομονωτικό σε σχήμα και γεμίζουμε με πολυουρεθάνη.

Με τι γεμίζουμε τα κενά μεταξύ των πλακών εφόσον δημιουργηθούν;

Με αφρό πολυουρεθάνης, εκτός και αν είναι πολύ μικρά, οπότε στοκάρουμε με κόλλα.

Πόσο θα πρέπει να είναι το βάθος αγκύρωσης στα βύσματα;

Το βάθος αυτό αναφέρεται στο τελευταίο μέρος του βύσματος. Η ακίδα θα πρέπει να μην σκίσει το βύσμα, αλλά να κάνει διόγκωση.

Πώς ξέρουμε πού να βάλουμε βύσματα στην πλάκα;

Τα βύσματα θα πρέπει να μπουν εκεί που υπάρχει κόλλα. Χτυπάμε την πλάκα και βάζουμε βύσματα στα σημεία που είναι πληρωμένη με κόλλα.

Ποια η διάταξη των βυσμάτων στους πάνω ορόφους;

Γίνεται πύκνωση στις γωνίες.

Πώς τρυπάμε το μπετόν;

Η διάτρηση πρέπει να γίνεται παντού χωρίς κρούση, για να μην τραυματιστεί η κόλλα και τουλάχιστον μια μέρα μετά την κόλληση του θερμομονωτικού στο υπόστρωμα. Στην περίπτωση σκυροδέματος μπορούμε να εφαρμόσουμε διάτρηση με κρούση, μόνο όταν φτάσουμε στο σκυρόδεμα.

Μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα σε παλαιό πέτρινο κτίριο;

Ναι. Βύσματα βάζουμε ανάλογα με τον τύπο της πέτρας. Όταν έχουμε πορόλιθο, βάζουμε βύσματα περιμετρικά στους αρμούς. Όταν έχουμε σιδηρόπετρα βάζουμε μόνο κόλλα.

Πώς βάζουμε το βύσμα;

Το πατάμε γύρω γύρω με το χέρι μας, ή με σφυρί και μετά χτυπάμε την καρφίδα με ένα μόνο χτύπημα (αν γίνεται), έτσι ώστε να μην δημιουργούμε κρούσεις.

Πότε και πού εφαρμόζουμε διπλό πλέγμα;

Στην βάση του κτιρίου (1 μέτρο σε οριζόντιες λωρίδες), ταυτόχρονα με το υπόλοιπο πλέγμα.

Τι σπάτουλα χρειαζόμαστε για τον εγκιβωτισμό του πλέγματος στην κόλλα;

Σπάτουλα οδοντωτή Νο10 Ή Νο8 είναι αρκετή και για να εγκιβωτίσουμε το πλέγμα μέσα στην κόλλα.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε την κόλλα και το σοβά και με μηχανή;

Ναι, αλλά απαιτείται πάρα πολύ καλό ξέπλυμα/καθάρισμα με νερό, αμέσως μετά τη χρήση, όπως ισχύει γενικά σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Μπορούμε να τοποθετήσουμε την κόλλα πάνω στο θερμομονωτικό με φτυαγκόφτυαρο;

Ναι. Μετά χτενίζουμε με την σπάτουλα εφόσον έχουμε ομαλό υπόστρωμα και εφαρμόζουμε την κόλλα καθολικά.

Πώς πρέπει να μπαίνει το πλέγμα;

Κατακόρυφα και πάντα με αλληλοεπικάλυξη 10 εκατοστών.

Το σύστημα έχει δοκιμαστεί;

Ναι, σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Πώς εφαρμόζεται η κόλλα πάνω στο θερμομονωτικό καθολικά; Σε 2 στρώσεις;

Όχι, η κόλλα εφαρμόζεται fresh on fresh.

Πόσες μέρες μετά την τοποθέτηση της κόλλας εφαρμόζεται ο σοβάς;

Μετά από 7 ημέρες τον χειμώνα και 2-3 μέρες το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορέσει η κόλλα να πάρει τις συρρικνώσεις της.

Χρειάζεται επιπλέον αστάρωμα πριν την εφαρμογή του σοβά;

Όχι, η κόλλα αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα. Η κόλλα (αστάρι), μπαίνει για να σταθεροποιήσει το σύστημα και να εφαρμοστεί το τελικό επίχρισμα.Απαιτείται ελαφρά διαβροχή μόνο.

Μπορεί να βαφτεί ο λευκός σοβάς;

Ναι, με κάποιο ελαστικό χρώμα τύπου λάτεξ.

Έχει αντοχές ο σοβάς;

Ναι, είναι ρητινούχος, υδαταπωθητικός και υπάρχει και η σχετική πιστοποίηση.

Πώς εφαρμόζουμε τον σοβά;

Τον στρώνουμε αρχικά με πλαστική σπάτουλα ή με μεταλλική αμερικάνικη και στη συνέχεια γίνεται η επεξεργασία με σπογγώδη τριβίδια ή πλαστική σπάτουλα.

Τι σφουγγάρια χρησιμοποιούμε για τρίψιμο/κατεργασία του σοβα;

Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Ο σοβάς θα πρέπει να έχει τραβήξει επαρκώς (να κολλάει, αλλά να μην λερώνει). Δεν θέλουμε σφουγγάρια βρεγμένα, αλλά ελαφρώς νοτισμένα. Καλό είναι να χρησιμοποιείται τριβίδι με λάστιχο που δεν τραβάει νερό, αλλα απλά πασαλίβει (μεταφέρει το αδρανές).

Που είναι καλύτερα να γίνεται η θερμομόνωση; Μέσα ή έξω;

Έξω γιατί εκμεταλλευόμαστε τη θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων και προστατεύουμε το κτίριο από καιρικές καταπονήσεις.

Γιατί η κόλλα είναι λευκή και όχι γκρι;

Το λευκό τσιμέντο είναι πιο ισχυρό από αντίστοιχα γκρίζα. Απαιτείται μικρότερο ποσοστό στην ανάμειξη έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να σκιστεί. Για αυτό και παρατηρούνται κάποιες φορές ρηγματώσεις σε λευκά κονιάματα που δεν έχει γίνει σωστή αναλογία.

Είναι ισχυρή η πρόσφυση κόλλας;

Ναι. Είναι πολύ ισχυρή και υπάρχει η σχετική πιστοποίηση.

Είναι πιθανή η αποκόλληση του θερμομονωτικού ή του σοβά;

Όχι. Η κόλλα είναι πολύ ισχυρή και υπάρχει η σχετική πιστοποίηση.

Πώς καθαρίζουμε την μηχανή αφού η κόλλα είναι τόσο ισχυρή;

Σταματάμε την τροφοδοσία σκόνης (κόλλας) αλλά συνεχίζουμε να τραβάμε νερό, οπότε καθαρίζει η μηχανή.

Τι γίνεται με τους σεισμούς;

Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρξει ρηγμάτωση θα φανεί και στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πώς μονώνεται ένας εξώστης;

Ο εξώστης μονώνεται από κάτω και καλό είναι η θερμομόνωση να καλύπτει και το στηθαίο.

Πιάνει η κόλλα σε γυψοσανίδα/τσιμεντοσανίδα;

Ναι, και δεν χρειάζονται απαραίτητα τα βύσματα.

Πώς είμαι σίγουρος ότι δεν θα ρηγματώσει ο σοβάς;

Ο σοβάς είναι ρητινούχος και υπάρχει και η σχετική πιστοποίηση.

Πότε είναι μικρότερες οι καταναλώσεις? Με μηχανή ή το χέρι;

Οι καταναλώσεις είναι μικρότερες με τη χρήση μηχανής.

Το σύστημα είναι μέχρι την κόλλα ή τον σοβά;

Μέχρι και τον σοβά.

Μπορώ να στερεώσω πέτρα στο κέλυφος; Αν ναι, τι είδους;

Ναι μέχρι 1 εκατ. Πάχος, αλλά το σύστημα kelyfos έχει σαν τελική στρώση τον ειδικό σοβά Kelyfos FINE/DECOR και όχι πέτρα.

Μπορώ να βάλω αυτοφερόμενη πέτρα μετά την κόλλα;

Ναι, αλλά το σύστημα δεν είναι kelyfos.

Ποιες είναι οι καταναλώσεις για σπάτουλες;

Νο10-4κιλά/μ2 – Νο6-3κιλά/μ2

Πώς γίνεται το κλακελάρισμα του σοβά;

Αφού μπει ο σοβάς, γίνεται βαφή με τσιμεντόχρωμα (σκούρα βαφή) και μετά κάψιμο με φλόγιστρο και αφού στεγνώσει η επιφάνεια απαιτείται ξύσιμο.Τέλος, γίνεται σφράγιση με διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι.

Τι γίνεται με τα συρόμενα σε παλαιά οικοδομή;

Σε παλαιά οικοδομή, εφόσον τα συρόμενα είναι εξωτερικά, θα πρέπει να φέρουμε τους οδηγούς πιο έξω, έτσι ώστε να χωρέσει το σύνολο του συστήματος.

Τι γίνεται με τα συρόμενα σε νέα οικοδομή;

Σε καινούρια οικοδομή ο οδηγός από τα συρόμενα δεν θα πρέπει να βιδώνεται πάνω στη μόνωση, αλλά στα δάπεδο ή την τοιχοποιία.

Μπορεί κάποιος να κρεμάσει/καρφώσει κάτι επάνω στο θερμομονωτικό;

Ναι! Με τη χρήση ειδικών προιόντων ανάρτησης , υπάρχει η δυνατότητα να αναρτηθούν αντικείμενα μεγάλου βάρους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της POLYKEM

Απαιτείται φράγμα υδρατμών;

Όχι, εφόσον η θερμομόνωση τοποθετείται εξωτερικά.

Πώς γίνεται αερισμός του χώρου;

Από παράθυρα/πόρτες (φυσικός αερισμός) ή με μηχανικό τρόπο (εξαεριστές).

Στο τελείωμα πάνω στο στηθαίο πώς στεγανοποιούμε για να μην περάσει υγρασία;

Καλό είναι να μπαίνει γωνιακό προφίλ και γωνιόκρανο. Εναλλακτικά μπαίνει σφραγιστική μαστίχη στην ένωση θ/μ και στηθαίου, αλλά μπορεί μελλοντικά να παρουσιαστεί πρόβλημα.

Ο οδηγός στήριξης σοβατίζεται;

Ναι, εφαρμόζεται κανονικά το σύστημα όπως στην τοιχοποιία.

Τα γωνιακά προφίλ τι πάχος έχουν στην λεπτή πλευρά;

1 εκατοστό.

Γίνεται κάρφωμα σε γωνιακό προφίλ;

Όχι. Κάρφωμα γίνεται περίπου 20 πόντους από την γωνία του κτιρίου.

Γιατί χρειάζεται αναδευτήρας χαμηλών στροφών κατά την ανάμειξη των κονιαμάτων;

Για να μην εγκλωβίζεται αέρας.

Το διπλό υαλόπλεγμα τοποθετείται την ίδια μέρα;

Ναι.

Έχει όψη η πλάκα του DOW ή μπορώ να την τοποθετήσω και από τις δύο πλευρές;

Δεν έχει διαφορετική όψη από κάποια πλευρά.

Πότε εφαρμόζουμε τα βύσματα στο θερμομονωτικό;

Τουλάχιστον 1 μέρα μετά την εφαρμογή της κόλλας.

Τι διαφορά απόδοσης έχουμε σχετικά με την συμβατική μέθοδο;

Η διαφορά έγκειται στο ότι η συμβατική μέθοδος αφήνει ένα μικρό τμήμα το κτιριακού κελύφους απροστάτευτο και ότι στην ένωση τοιχοποιίας και κολώνας υπάρχει μικρό τμήμα που ενδέχεται να υπάρξει θερμογέφυρα.

Με την τελική κονία γλιτώνουμε το βάψιμο;

Ναι. Οι σοβάδες είναι έγχρωμοι.

Ποια η τιμή σε σχέση με πετροβάμβακα/διογκωμένη;

Αντίστοιχη, αν και η εξηλασμένη έχει περίπου διπλάσια τιμή.

Θα μπορούσε να μπει κοινός σοβάς και να βαφτεί;

Το σύστημα δεν είναι Kelyfos αν μπει κοινός σοβάς. Ο λευκός σοβάς Κelyfos FINE/DECOR μπορεί να βαφτεί με κάποιο ελαστικό χρώμα τύπου λάτεξ.

Ο λευκός σοβάς έχει πρόβλημα υδαταπωθητικότητας;

Όχι.

Το χρώμα του σοβά είναι σταθερό;

Είναι σταθερό. Παρ’ όλα αυτά αν χρειαστεί μπορεί μετά από χρόνια να ξαναβαφτεί.

Μπορούμε να τοποθετήσουμε τις πλάκες κατακόρυφα και όχι οριζόντια;

Μπορούμε αν και δεν υπάρχει λόγος. Αν όμως επιβάλλεται, δεν θα πρέπει να δημιουργούνται συνεχόμενοι κατακόρυφοι αρμοί.

Ποιες οι διαστάσεις των πλακών Styrofoam IB-SL;

(1,25*0,6) m

Ποιο είναι το βάρος του συστήματος/m2;

Περίπου 14kg για Styrofoam 5cm

Χρειάζονται αρμοί διαστολής;

Ναι, ανά περίπου 50m2 τυφλού τοίχου.

Υπάρχουν πολλοί τύποι διακοσμητικών τεμαχίων;

Ναι.

Τι είδους υπόβαθρο μπορούμε να έχουμε;

Όλα τα είδη υποστρώματος.

O σοβάς πρέπει να φύγει έστω και αν είναι λίγο σαθρός;

Ναι.