Προϊόντα με μοναδικές τεχνολογικές καινοτομίες και υψηλό κατασκευαστικό κύρος

Marmodom

Ακρυλικός σοβάς, Σιλικονούχος σοβάς, Γρανιτοσοβάς

Έτοιμοι σοβάδες τελικής στρώσης σε μορφή πάστας

Building materials

Προϊόντα Τσιμεντοκονίας

Πατητή Τσιμεντοκονία – Marmofinish

Εξομάλυνση επιφανειών -
Τελική στρώση πατητής τσιμεντοκονίας

Επικόλληση & επίχριση

Τοποθέτηση Υλικών Επένδυσης

Τα έργα μας

Δείγματα Εργασίας

BIOPLASTER

Aκρυλικός, αδιάβροχος, έγχρωμος διακοσμητικός σοβάς σε μορφή πάστας(Λευκός ή έγχρωμος)

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ DECOR: FINE (1,0 mm) / STANDARD (1,3 mm) / THICK (1,6 mm) ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ GRAFIATO: STANDARD (1,3 mm) / ROUGH (2,4 mm)
Ο BIOPLASTER είναι έγχρωμος, παστώδης, ακρυλικός σοβάς, έτοιμος προς χρήση, σε όψη DÉCOR & GRAFIATO. Κατάλληλος για εξωτερικές και για εσωτερικές εφαρμογές.  Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση πάνω σε υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής ή μίας στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κλπ. Είναι ιδανικό για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Οι BIOPLASTER DECOR FINE/STANDARD και BIOPLASTER GRAFIATO STANDARD/ROUGH, συμμορφώνονται με: EAD 040083-00-0404, ETA 20/0778 - 20/0699 - 19/0472, για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY (EPS, XPS, WOOL) της MARMODOM ως τελικός διακοσμητικός σοβάς. Εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα και εξαλείφει τον κίνδυνο ρηγματώσεων. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα

EASYROLL

Εύκαμπτος, αδιάβροχος, έγχρωμος, ακρυλικός σοβάς που εφαρμόζεται με ρολό

Το EASYROLL είναι έγχρωμος ακρυλικός σοβάς σε μορφή πάστας έτοιμος προς χρήση, για εξωτερικές και για εσωτερικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης. Πλεονεκτεί έναντι αντίστοιχων προϊόντων επειδή εφαρμόζεται με ρολό, όπως ένα κοινό χρώμα. Η μειωμένη κατανάλωση και η ταχύτητα εφαρμογής είναι επίσης βασικά του  πλεονεκτήματα, καθώς και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται φινίρισμα. Εφαρμόζεται πάνω από υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κτλ. Εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα, καλύπτει υπάρχουσες ρωγμές και εξαλείφει τον κίνδυνο νέων ρηγματώσεων. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Είναι ιδανικό για τελική επίστρωση σε εξωτερικές θερμομονώσεις. Συμμορφώνεται με: EAD 040083-00-0404, ETA 20/0778 - 20/0699, για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY EPS και WOOL της MARMODOM. Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα

SILICONE PLASTER

Σιλικονούχος, υδρατμοπερατός, έγχρωμος, διακοσμητικός σοβάς

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ DECOR: FINE (1,0 mm) / STANDARD (1,3 mm)  ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ GRAFIATO: STANDARD (1,3 mm)
Ο SILICONE PLASTER είναι έγχρωμος, σιλικονούχος, υδρατμοπερατός και αδιάβροχος σοβάς σε μορφή πάστας έτοιμος προς χρήση σε όψη DÉCOR & GRAFIATO. Κατάλληλος για εξωτερικές και για εσωτερικές εφαρμογές.  Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση πάνω σε υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής ή μίας στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κλπ. Είναι ιδανικό για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Συμμορφώνεται με: EAD 040083-00-0404, ETA 20/0778 και ETA 20/0699, για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY EPS και WOOL της MARMODOM ως τελικός διακοσμητικός σοβάς. Εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα και ταυτόχρονα υψηλή υδρατμοπερατότητα και διαπνοή των δομικών στοιχείων, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τη δυνατότητα ανάπτυξης μούχλας. Εξαλείφει τον κίνδυνο ρωγματώσεων. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα

BIOPLASTER

Aκρυλικός, αδιάβροχος, έγχρωμος διακοσμητικός σοβάς σε μορφή πάστας(Λευκός ή έγχρωμος)

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ DECOR: FINE (1,0 mm) / STANDARD (1,3 mm) / THICK (1,6 mm) ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ GRAFIATO: STANDARD (1,3 mm) / ROUGH (2,4 mm)
Ο BIOPLASTER είναι έγχρωμος, παστώδης, ακρυλικός σοβάς, έτοιμος προς χρήση, σε όψη DÉCOR & GRAFIATO. Κατάλληλος για εξωτερικές και για εσωτερικές εφαρμογές.  Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση πάνω σε υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής ή μίας στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κλπ. Είναι ιδανικό για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Οι BIOPLASTER DECOR FINE/STANDARD και BIOPLASTER GRAFIATO STANDARD/ROUGH, συμμορφώνονται με: EAD 040083-00-0404, ETA 20/0778 - 20/0699 - 19/0472, για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY (EPS, XPS, WOOL) της MARMODOM ως τελικός διακοσμητικός σοβάς. Εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα και εξαλείφει τον κίνδυνο ρηγματώσεων. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα

EASYROLL

Εύκαμπτος, αδιάβροχος, έγχρωμος, ακρυλικός σοβάς που εφαρμόζεται με ρολό

Το EASYROLL είναι έγχρωμος ακρυλικός σοβάς σε μορφή πάστας έτοιμος προς χρήση, για εξωτερικές και για εσωτερικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης. Πλεονεκτεί έναντι αντίστοιχων προϊόντων επειδή εφαρμόζεται με ρολό, όπως ένα κοινό χρώμα. Η μειωμένη κατανάλωση και η ταχύτητα εφαρμογής είναι επίσης βασικά του  πλεονεκτήματα, καθώς και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται φινίρισμα. Εφαρμόζεται πάνω από υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κτλ. Εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα, καλύπτει υπάρχουσες ρωγμές και εξαλείφει τον κίνδυνο νέων ρηγματώσεων. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Είναι ιδανικό για τελική επίστρωση σε εξωτερικές θερμομονώσεις. Συμμορφώνεται με: EAD 040083-00-0404, ETA 20/0778 - 20/0699, για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY EPS και WOOL της MARMODOM. Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα

SILICONE PLASTER

Σιλικονούχος, υδρατμοπερατός, έγχρωμος, διακοσμητικός σοβάς

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ DECOR: FINE (1,0 mm) / STANDARD (1,3 mm)  ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ GRAFIATO: STANDARD (1,3 mm)
Ο SILICONE PLASTER είναι έγχρωμος, σιλικονούχος, υδρατμοπερατός και αδιάβροχος σοβάς σε μορφή πάστας έτοιμος προς χρήση σε όψη DÉCOR & GRAFIATO. Κατάλληλος για εξωτερικές και για εσωτερικές εφαρμογές.  Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση πάνω σε υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής ή μίας στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κλπ. Είναι ιδανικό για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Συμμορφώνεται με: EAD 040083-00-0404, ETA 20/0778 και ETA 20/0699, για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY EPS και WOOL της MARMODOM ως τελικός διακοσμητικός σοβάς. Εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα και ταυτόχρονα υψηλή υδρατμοπερατότητα και διαπνοή των δομικών στοιχείων, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τη δυνατότητα ανάπτυξης μούχλας. Εξαλείφει τον κίνδυνο ρωγματώσεων. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα

MW 200

Σοβάς μιας στρώσης

Το MW 200 χρησιμοποιείται ως σοβάς μιας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Επίσης, είναι κατάλληλος για διάφορες επισκευαστικές εργασίες. Ομοιογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Διαβάστε περισσότερα

DECOPLASTER DECOR

Υδατοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ: FINE / STANDARD 
Το DECOPLASTER DECOR, είναι ένας διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης  ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για εξωτερικές αλλά και για εσωτερικές εφαρμογές. Συμμορφώνεται με: EAD 040083-00-0404, ETA 20/0778 – 20/0699, στα πλαίσια των  συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY (EPS / WOOL) της MARMODOM, ως τελικός διακοσμητικός σοβάς επάνω στο εξωτερικό επίχρισμα των θερμομονωτικών πλακών («κόλλα/δίχτυ»). Εφαρμόζεται πάνω από το σοβά βασικής στρώσης ή τον σοβά μιας στρώσης, ενώ μετά την εφαρμογή του δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Ομοιογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Έχει άριστα μηχανικά χαρακτηριστικά, άριστη πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό, και με αυξημένη αντίσταση στις ρηγματώσεις. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα

TC 500 FINΕ

Σοβάς τελικής στρώσης

Το TC 500 FINE είναι ένας διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης και χρησιμοποιείται ως τελική στρώση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω από το σοβά βασικής στρώσης, ενώ μετά την εφαρμογή του δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Ομοιογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Διαβάστε περισσότερα