Τα Νέα Μας

Τέλη Ιουνίου η έναρξη του “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

Πρόγραμμα προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ

Τέλη Ιουνίου η έναρξη του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

NAFTEMPORIKI.GR ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 13:10
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : 17/03/2010 16:22

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1790845

Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται η έναρξη -και η υποβολή αιτήσεων- του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», όπως έκανε γνωστό σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη. Σύμφωνα με την υπουργό, η προκήρυξη του Προγράμματος θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν κάποιες νομικές διαδικασίες.
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες με :
α) δάνεια με επιδότηση επιτοκίου
β) απευθείας επιχορήγηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
γ) 100% επιχορήγηση του κόστους ενεργειακής επιθεώρησης και έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα έως 2.500 ευρώ (διπλασιάζεται η μείωση του φόρου).
Το Προγραμμα θα χρηματοδοθηθεί από το ΕΠΑΝ ΙΙ και πόρους από τα ΠΕΠ. Περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα:
Υποπρόγραμμα Α: Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 30.000 ? ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 50.000?.
Υποπρόγραμμα Β: Απευθείας επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιμου Π/Υ Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 15.000 ? ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 25.000?. Στην περίπτωση συμμετοχής των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα ισχύουν οι περιορισμοί εισοδήματος του Υποπρογράμματος Α.
Το σύνολο του Προγράματος θα διαχειριστούν οι συμβαλλόμενες τράπεζες, οι οποίες και επωμίζονται το κόστος διαχείρισης, ενώ συντονιστικό ρόλο θα έχει το ΤΕΜΠΜΕ
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.
Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες (εφόσον αποτελούν κύρια κατοικία για το 50% των ιδιοκτητών) και μεμονωμένα διαμερίσματα υπό προϋποθέσεις που αφορούν το σύστημα θέρμανσης, τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Όλες οι κατοικίες πρέπει να φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 1/1/1980 και να βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης ίσης ή μικρότερης των 1.500 ευρώ / τ.μ.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Στις επιδοτούμενες εργασίες περιλαμβάνονται: θερμομόνωση δώματος, στέγης και κελύφους, αντικατάσταση καυστήρα ή και λέβητα με καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου, τοποθέτηση κουφωμάτων με διπλά τζάμια, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακοί θερμοσίφωνες, κ.α.
Όπως διευκρινίστηκε, η επιχορήγηση κατά 100% του κόστους της ενεργειακής επιθεώρησης (1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) αφορά τις προτάσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ το ύψος των επιτοκίων θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και το μεταξύ τους ανταγωνισμό. Η επιδότηση του επιτοκίου από το ΥΠΕΚΑ ανέρχεται στο 5%, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο να πλησιάζει το 1%.
Όπως επίσης επισημάνθηκε, δεν υπάρχουν έξοδα φακέλου και για όποιες αιτήσεις απορριφθούν, οι ιδιοκτήτες δεν θα κληθούν να πληρώσουν τίποτα στις τράπεζες.
Σύμφωνα με την υπουργό Περιβάλλοντος, με το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» εξασφαλίζονται νέες θέσεις εργασίας, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους θέρμανσης. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται στα 1.600 ευρώ κατ’ έτος, ενώ με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εκτιμάται ότι η κατανάλωση ενέργειας θα είναι είναι μειωμένη κατά 60%.
Αναλυτικά η διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος
1. Μετά την προκήρυξη του Προγράμματος καλείται από τον δυνητικά ωφελούμενο ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης με την οποία θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ανά προτεινόμενη παρέμβαση και το αντίστοιχο κόστος ανά παρέμβαση.
2. Υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το σύνολο των αιτήσεων υποβάλλονται στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
3. Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
4. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης έγκρισης αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.
5. Υλοποίηση εργασιών.
6. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
7 Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Α (επιδότηση επιτοκίου) ξεκινάει η εκταμίευση του δανείου με την απόφαση έγκρισης. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ο ωφελούμενος προσκομίζει: α) τα παραστατικά των δαπανών, και β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με διοικητικό έλεγχο. Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Β (απευθείας επιχορήγηση), για την καταβολή της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει: α) τα παραστατικά των δαπανών, και β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με διοικητικό έλεγχο.
8. Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.
9. Έλεγχος / εποπτεία από το ΤΕΜΠΜΕ των διαδικασιών πληρωμών.
NΔ: Μειωμένο κατά 50% στη χρηματοδότηση το πρόγραμμα
«Πέρασαν 5 μήνες για να παραδεχθεί η κυβέρνηση πως υπήρχαν έτοιμες χρηματοδοτικές πηγές για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ? οίκον”», παρατήρησαν από την πλευρά τους οι αρμοδιοι τομεάρχες της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι τελικά η κυβέρνηση χρησιμοποιήσε το ΕΣΠΑ, όπως ήταν και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Όπως επισημαίνουν, το πρόγραμμα, όπως παρουσιάστηκε σήμερα, έχει τέσσερις βασικές διαφορές σε σχέση με το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο:
α) Είναι μειωμένο κατά 50% στη χρηματοδότησή του σε σχέση με το ποσό των 400 εκατ. ευρώ που είχε προβλέψει η κυβέρνηση της ΝΔ
β) Μειώνει την ένταση των ενισχύσεων μέσω του ΕΣΠΑ, κάνοντας το πρόγραμμα λιγότερο ελκυστικό για τους πολίτες
γ) Προσθέτει στο κριτήριο της τιμής ζώνης για την επιλεξιμότητα των κτιρίων το εισοδηματικό κριτήριο, πράγμα που όπως τονίζεται, ειδικά στην περίπτωση των πολυκατοικιών, κάνει το πρόγραμμα γραφειοκρατικό, αλλά και άδικο
δ) Δεν χρησιμοποιεί τα ΚΕΠ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, κάτι που θα διευκόλυνε σημαντικά τους πολίτες.
Επίσης, σημειώνεται, τα φορολογικά κίνητρα που παρουσιάστηκαν φαίνονται εξαιρετικά θολά και αδύναμα.
Καταλήγοντας οι εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλούν την κυβέρνηση να αυξήσει τον προϋπολογισμό του προγράμματος, καθώς «με την περικοπή του στο ήμισυ το πρόγραμμα γίνεται λιγότερο αποδοτικό και λιγότερο χρήσιμο τόσο στην κοινωνία όσο και στον πληττόμενο από την κρίση κατασκευαστικό κλάδο». «Ακολουθώντας τη μέθοδο της υπερδέσμευσης, που τελικά αποφάσισαν να ακολουθήσουν, μπορούν να αξιοποιήσουν 400 εκατ. ευρώ. Αρκεί να μην κρατούν στο ψυγείο του ΕΣΠΑ κονδύλια για έργα που δεν πρόκειται τελικώς να πραγματοποιηθούν, ενώ μπορεί να υπάρξουν έργα άμεσης απόδοσης», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι κ.κ. Μητσοτάκης και Χατζηδάκης.